Fredriks Statistiska ser till att hitta lösningar där det finns behov av att

 • designa en studie
 • utveckla diffus frågeställning till underlag för statistisk undersökning
 • samla in data
 • hantera data
 • förstå och tolka data som
  • överblick marknad
  • överblick population
  • ha koll på process
  • göra prognoser
 • höja kompetensnivån
 • få sammanfattning av analyser muntligform
 • få sammanfattning av analyser skriftligform 

 

 Fredriks Statistiska  erbjuder att

 • Förädla och designa en frågeställning för att möjliggöra en statistisk undersökning
 • Erbjuder verktyg och metoder för datainsamling inkl. hela processen för validering och reliabilitet
 • På ett noggrant sätt hantera och se över databaser så att eventuella felkällor upptäcks och åtgärdas. Även eventuella mönster och avvikelser samt korrelationer mellan variabler
 • Analyser av data så att användbar info skapas på ett informativt sätt
 • Utbildning och kurser i såväl grundläggande som avancerade statistiska metoder och vid behov även statistiska datorprogram
 • Övervaka och ha översyn över processer med kvalitetstekniska verktyg
 • Att vara behjälplig vid skrivande och presentation av rapporter

 

Exempel på kunder: 

Forskare, Forskarstuderande, Projektledare, Offentliga mellanchefer, Mellanchef inom process industrin, Mellanchef inom bankväsendet och Marknadsavdelning på produkt- eller tjänsteföretag.