Ibland räcker tid och kunskap inte till inom organisationen för att lösa olika statistiska problemställningar. Fredriks Statistiska har bred och djup kunskap inom det statistiska området och erbjuder allt från konsultation, att undersöka hur statistiska problem ska besvaras, till presentation och tolkning av resultaten. Behöver ni förbättra er kunskapsnivå så ger Fredriks Statistiska även kurser i allt från grundläggande statistik som hur enkäter skapas, tabeller och grafer till mer avancerade metoder för analys av data.